วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นายมารุต รื่นรวย ครูมานะ เตชะปิตุและครูธิร์ปพน นันตัง ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่งและเพลงสากล