วันที่ 6-9 กันยายน 2565 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นำโดยครูส่องศรี มาเยอะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ศตวรรษที่ 21  ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี