7 กันยายน 2565 ที่ผ่าน นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายภาคิน พรหมราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาองค์การฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีการส่งมอบตำแหน่ง คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอิลทนิล วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง