7 กันยายน 2565 โดย​นายมารุต​ รื่น​รวย​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​ มอบหมาย​ให้นายภาคิน​ พร​ห​มราช​ รองผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​ เเละนายไชยพร บุญ​ทาครูสาขาวิชา​คอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​ นำนักเรียน​เข้ารับทุนการศึกษา​ ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่ เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และมีฐานะยากจน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 18 อำเภอ ๆ ละ 22 ทุน รวม 396 ทุน ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย