วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายภาคิน พรหมราช นางสาวนววรรร เพชรี่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูผู้เกี่ยวของโครงการ ต้อนรับสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมเเละติดตามการดำเนินงานโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง