• ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565
  • ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565