วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายภาคิน พรหมราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง