📢 ประกาศ.. จากงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้
📚กำหนดการลงทะเบียน วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องทะเบียน ในเวลา 08.00 - 16.30 น.