ประกาศ จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565