วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ครูศิริกูล ไชยมงคล ครูประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง และนางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล เจ้าหน้าที่งานแผนฯ นางสาวดรุณี อนุภาพ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เดินทางไปรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา จำนวน 2 คน เพื่อเป็นนักเรียน นักศึกษา และศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 สาขางานไฟฟ้ากำลังต่อไป

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ครูศิริกูล ไชยมงคล ครูประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง และนางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล เจ้าหน้าที่งานแผนฯ นางสาวดรุณี อนุภาพ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เดินทางไปรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา จำนวน 2 คน แผนกไฟฟ้ากำลัง 2 คน

📢 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 #มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ😊😊
**📖 สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ทาง inbox facebook : วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ประกาศ จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น สามารถรับใบลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ได้ที่ครูที่ปรึกษาของท่านหลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่องกำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565