📢 ประกาศ..จากงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง การแจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน มีรายชื่อดังแนบนี้

📢 ประกาศ.. จากงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้
📚กำหนดการลงทะเบียน วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องทะเบียน ในเวลา 08.00 - 16.30 น.

ประกาศ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

📢 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 #มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ😊😊
**📖 สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ทาง inbox facebook : วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ประกาศ จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น สามารถรับใบลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ได้ที่ครูที่ปรึกษาของท่านหลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ