ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเรียกว่า COVID-19 ซึ่งระบาดติดต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่อำเภอใกล้เคียงกับสถานศึกษา ในขณะนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2564 

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล - เจ้าหน้าที่ งานแผนการศึกษาและงบประมาณ

 

ครูพิเศษสอน

สอนภาษาและวัฒนธรรมจีน (เหล่าซือ)

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
   Miss Li Ying - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

 


ทำเนียบครูสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน (เหล่าซือ)

ระยะเวลา รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
2018-2019   Miss Wang Rong - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
2019-2020   Miss Li Ying - ครูพิเศษ แผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 (เจ้าหน้าที่และยามฯ) 

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่