สถานที่ติดต่อ

 

เลขที่ 132 หมู่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  57210

โทรศัพท์.  0-5395-3392

โทรสาร.    0-5395-3474

Website : www.wice.ac.th