ประกาศ..จากทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่องการปิดหอพักนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566 จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2566