งานวิทยาบริการและห้องสมุดขอนำเสนอบริการห้องสมุดในรูปแบบดิจิทัล ไลบลารี่ ออนไลน์ คลิกที่นี่ http://wice.vlcloud.net/


DEEP ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับคนไทยทุกคน https://deep.moe.go.th/
คู่มือการลงทะเบียน
 


 


 

 

ชาววิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งยินดีต้อนรับ นายลิขิต ขัดแก้ว ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนใหม่ และคณะผู้ติดตาม เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง